Rialtas Áitiúil in Éirinn

Error message

  • Notice: Undefined index: ga in locgovmap_map_block_content() (line 70 of /var/www/lgma.ie/public_html/profiles/annerprofile/modules/custom/locgovmap/locgovmap.module).
  • Notice: Undefined index: ga in locgovmap_map_block_content() (line 70 of /var/www/lgma.ie/public_html/profiles/annerprofile/modules/custom/locgovmap/locgovmap.module).

Find YOUR local authority

Comhairle Cathrach ChorcaíComhairle Cathrach na GaillimheComhairle Contae ChiarraíComhairle Chontae LaoiseComhairle Contae LúComhairle Contae Mhaigh EoComhairle Chontae na MíChomhairle Chontae na hIarmhíComhairle Contae Chill MhantáinComhairle Chontae an ChláirComhairle Chontae Uíbh FhailíComhairle Contae Dhún Laoghaire RathSouth Dublin County CouncilComhairle Baile Átha CliathComhairle Contae Fhine GallComhairle Contae ChorcaíComhairle Chontae Loch GarmanComhairle Cathrach & Contae Port LáirigeComhairle Contae Thiobraid ÁrannSligo County CouncilComhairle Chontae Ros ComáinComhairle Contae MhuineacháinComhairle Chontae an LongfuirtComhairle Chontae LiatromaComhairle Cathrach agus Contae LuimnighComhairle Condae Chill DaraComhairle Chill ChainnighComhairle Chontae an GaillimheChomhairle Chontae Dhún na nGallComhairle Chontae an ChabháinComhairle Chontae Cheatharlocha

Rialtas Áitiúil in Éirinn

Cuimsíonn an córas rialtais áitiúil atá againn i bPoblacht na hÉireann faoi láthair 114 údarás áitiúil, a chuimsíonn 34 Comhairle Contae agus Cathrach agus 80 Comhairle Baile agus Buirge. 

Is iad an rialtas áitiúil agus an ceart chun féinrialtas áitiúil bunchloch stáit dhaonlathacha na linne seo. Is iad na húdaráis áitiúla atá againn in Éirinn an fhoirm rialtais is giorra agus is inrochtana do dhaoine ina bpobal áitiúl. Tá siad freagrach as réimse leathan seirbhísí a chur ar fáil ina limistéar áitiúil, agus béim a leagan ar bhailte agus ar chathracha a athrú ina n-áiteanna maithe chun maireachtáil, obair agus infheistíocht a dhéanamh iontu mar chuid dó sin. De ghnáth, cuimsíonn na seirbhísí seo tithíocht; pleanáil; bóithre; soláthar uisce; cosaint an chomhshaoil; soláthar seirbhísí áineasa agus fóntas agus bonneagar pobail. 

Glacann údaráis áitiúla ról tábhachtach i dtacaíocht a thabhairt d'fhorbairt an gheilleagair agus na fiontraíochta ar an leibhéal áitiúil chomh maith. Bíonn an tacaíocht ón rialtas áitiúil ríthábhachtach do roinnt mhaith de na tionscnaimh a spreagann pobail áitiúla agus a thugann misneach dóibh. I measc na dtionscnamh seo, bíonn féilte agus imeachtaí; scéimeanna deartha sráid-dreach agus athnuachana sráidbhailte; tacaíocht do mhicreathionscadail, lárionaid ghnó, agus gorlanna gnó; páirt i dtionscadail éifeachtúlachta fuinnimh; cur ar aghaidh scéimeanna tuaithe leathanbhanda; pleanáil i dtreo mórinfheistíochtaí sa gheilleagar glas. 

 

 

Local Authorities in Ireland (Part 1)

Local Authorities in Ireland (Part 2)