Nuacht

Local Enterprise Offices to Support Micro and Small Business at Local Level

The County and City Managers’ Association (CCMA) today welcomed the publication of the Framework Service Level Agreement (SLA) between local authorities and Enterprise Ireland for the new Local Enterprise Offices (LEOs). The SLA along with the new branding for the LEO offices were revealed today by Minister for Jobs and Innovation, Mr Richard Bruton TD, Minister for Environment, Community and Local Government, Mr Phil Hogan TD and Minister of State for Small Business John Perry TD. Read more...

Tuarascáil an CCMA maidir le Tacaíocht na nÚdarás Áitiúil don Fhorbairt Eacnamaíoch

Rinne Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) an tuarascáil ‘Tacú le Fiontraíocht, Forbairt Áitiúil agus Fás Eacnamaíoch – Anailís ar Ghníomhaíochtaí Údarás Áitiúil le haghaidh 2012’ a fhoilsiú inniu. Sa tuarascáil, ar chuir an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Phil Hogan T.D, fáilte roimpi cuirtear béim ar os cionn 2,300 beart, tionscadal agus gníomhaíocht cur ar aghaidh ar leith a rinne na húdaráis áitiúla in 2012 chun cuidiú le cruthú post agus fás eacnamaíoch. Read more...

Ní mór gach córas cóireála fuíolluisce tís a chlárú faoi 1 Feabhra 2013

Tá an láithreán Gréasáin ‘Cosain ár nUisce’ (www.ProtectOurWater.ie) i bhfeidhm ón 26 Meitheamh 2012 i leith. Tá méadú tagtha ar ár dtáille chlárúcháin go €50 (ó €5) ón 28 Meán Fómhair i leith. Go dtí seo, fuair an LGMA thart ar 340,000 clárúchán. Ceanglaítear ar gach úinéir áitribh atá nasctha le córas cóireála fuíolluisce tís a gcórais a chlárú faoin 1 Feabhra 2013.  

An Lá Deireanach maidir le Clárúcháin €5 um Chórais Chóireála Fuíolluisce Tís

Is é inniu (28 Meán Fómhair) an lá deireanach chun na Córais Chóireála Fuíolluisce Tís a chlárú (umair sheipteacha san áireamh) ar an táille laghdaithe €5. Cuireadh thart ar 186,331 clárúchán isteach amhail maidin inniu agus meastar go mbeidh 200,000 clárúchán ann faoi dheireadh an lae. Cuirtear i gcuimhne d’úinéirí go bhfuil go dtí meán oíche acu le clárú agus leis an táille laghdaithe €5 a íoc ar líne ag www.protectourwater.ie. Is féidir íocaíocht a dhéanamh chomh maith ag na hoifigí údaráis áitiúil i rith an lae. Read more...

0VER €100 MILLION RECEIVED FROM 990,459 HOUSEHOLDS

The Local Government Management Agency (LGMA) confirmed today that over €100 million has been received to date from 990,459 households in payment of the Household Charge.  In addition to this, there were 19,490 waivers received, with a further 6,000 registrations currently being queried. Thus, there is a grand total of 1,015,949 properties registered at this time. Read more...

Pages