Seirbhísí Gnó TFC

Seirbhísí Gnó TFC

Tá gníomhaíochtaí de chuid na rannóige gnó bunaithe ar an mbonn gur mian le heagraíochtaí buntáistí a bhaint amach trí athruithe a dhéanamh agus gurb í an Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide an rud a chumasaíonn na hathruithe sin, go háirithe nuair is buntáistí suntasacha iad na buntáistí atá á lorg.

Tá tuiscint ar na rudaí a bhíonn ina gcúis le hathruithe san earnáil tábhachtach i leith an róil seo. I measc na rudaí seo, tá reachtaíocht, beartais a thagann as ranna éagsúla an Rialtais agus cuspóirí agus straitéisí de chuid na n-údarás áitiúil. Déanann an rannóg obair in éineacht leis na húinéirí gnó ansin chun sainaithint a dhéanamh ar na tionscnaimh a d'fhéadfadh na spriocthorthaí a sheachadadh ar bhealach barrmhaith

 

Féadtar achoimre a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí cineálacha a dhéanann an Rannóg mar seo a leanas.

  • Pleanáil straitéiseach agus oirbheartaíochta
  • Buntáistí a shainaithint agus a réadú
  • Táirgeadh cásanna gnó
  • Feabhsú ar Phróisis Ghnó
  • Riachtanais, anailís agus dearadh gnó
  • Taighde
  • Soláthar
  • Bainistíocht Conarthaí
  • Bainistíocht Clár agus Tionscadail
  • Ionadaíocht earnála