Comhairle don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i dtaca leis an tseirbhís leabharlainne poiblí

Comhairle ar Fhorbairt Bonneagair agus Soláthar Foirne Leabharlainne.

Soláthraíonn Forbairt Leabharlann comhairle ghairmiúil don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i dtaca le gach gné de na seirbhísí leabharlainne poiblí lena n-áirítear an clár deontais caipitil, forbairt agus soláthar foirne leabharlanna poiblí.

Nuálaíocht agus Forbairt Seirbhíse

Déanann an fhoireann um Fhorbairt Leabharlann scrúdú agus measúnú ar threochtaí úra agus treochtaí atá ag teacht chun cinn i bhforbairt seirbhís leabharlainne poiblí go hidirnáisiúnta agus laistigh den AE agus soláthraíonn sé comhairle ghairmiúil don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus do na húdaráis áitiúla. Áirítear ar an bhfócas reatha teicneolaíocht RFID, ríomh-Leabhair, sonraí oscailte agus nasctha agus caomhnú digiteach. Tá an fhoireann ag obair leis na Roinn faoi láthair fosta ar an gcéad straitéis cúig bliana eile maidir leis an tseirbhís leabharlainne poiblí.

Comhairle agus Comhairleacht ar Reachtaíocht AE agus Náisiúnta

Téitear i gcomhairle le Forbairt Leabharlann maidir le reachtaíocht úr AE agus Náisiúnta, Treoracha an Chomhphobail, oideachas gairmiúil agus cáilíochtaí gairmiúla agus réimsí eile um rialú gairmiúil.

Staitisticí

Soláthraíonn an fhoireann staitisticí don Roinn chomh maith maidir le caiteachas údaráis leabharlainne poiblí.  Tá siad sin bunaithe ar fháltais arna soláthar ag na 32 údarás leabharlainne ar fad.