Taighde agus Ailtireacht

Taighde agus Ailtireacht

Ionchorpraíonn an fhoireann Taighde agus Ailtireachta na hacmhainní teicniúla chun taighde a dhéanamh agus comhairle a thabhairt maidir le forbairt réitigh ghnó don LGMA agus d’earnáil an Rialtais Áitiúil i gcoitinne.
• Déanann an fhoireann um Fhorbairt roinnt córas inmheánach agus córais ghnó náisiúnta a fhorbairt agus a chothabháil d’údaráis áitiúla, amhail an Clár Toghthóirí agus Pleanáil.
• Bunaíodh an tIonad um Chleachtas na Foinse Oscailte in 2011 chun taighde a dhéanamh ar úsáid theicneolaíochtaí na Foinse Oscailte agus caighdeán oscailte agus iad a chur chun cinn chun réitigh TF cost-éifeachtúla don earnáil a éascú.
 

Tá an fhoireann um Chleachtas na Foinse Oscailte ag forbairt saineolais i dteicneolaíochtaí éagsula na foinse oscailte agus ag obair le páirtithe leasmhara in earnáil an rialtais áitiúil.

Spreagann an OSPC feasacht maidir le réitigh agus malairtí OS ar bhogearraí dílsithe. Trí na Fóraim OS rialta cuirimid ardán ar fáil maidir le plé agus comhoibriú ina roinneann comhghleacaithe ón rialtas áitiúil agus lárnach a dtaithí ar an dóigh le leas a bhaint as deiseanna a sholáthraítear trí Fhoinse Oscailte trí léiriúcháin, léirithe agus ceardlanna.

Tá roinnt feidhmchlár forbartha ag an bhFoireann um Fhorbairt a úsáidtear go forleathan in earnáil an Rialtais Áitiúil lena n-áirítear córais Speansais ar Líne, CheckTheRegister agus Cárta Ceannacháin Mhiondíola. Tá siad freagrach chomh maith as forbairt agus cothabháil bhreise ar na Córais Clár Toghthóirí agus Phleanála.