Caidreamh Tionsclaíoch

Tugann an GBRÁ cúnamh d'údaráis áitiúla sna réimsí seo a leanas:

Idirbheartaíochtaí Náisiúnta

  • I gceannas thar ceann na hearnála in idirbheartaíochtaí maidir le comhaontuithe náisiúnta comhpháirtíochta sóisialta
  • I gceannas thar ceann na hearnála in idirbheartaíochtaí agus i bplé le ceardchumainn agus le cumainn foirne maidir le gach a mbaineann le húdaráis áitiúla
  • Feidhmiú éifeachtach Fhóram Chomhairle Náisiúnta na nÚdarás Áitiúil a áirithiú i leith gach éileamh caidrimh thionsclaíoch a bhfuil impleachtaí náisiúnta aige a phróiseáil

Ionadaíocht Ghairmiúil

  • Ionadaíocht ghairmiúil a dhéanamh d'údaráis áitiúla ag gach imeacht tríú páirtí, lena n-áirítear an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais, an Coimisinéir um Chearta, an Chúirt Oibreachais, an Binse Achomhairc Fostaíochta, an Binse Comhionannais, an Comhlacht Náisiúnta Forfheidhmithe agus aon phróiseas chomhaontaithe idirghabhála, eadrána nó eile breithnithe

Ról Comhairleach

  • Cúnamh a thabhairt d'údaráis áitiúla le hullmhú taighde agus le seoladh idirbheartaíochtaí agus plé le ceardchumainn agus le cumainn foirne ar an leibhéal áitiúil
  • Anailís agus treoir a chur ar fáil d'údaráis áitiúla maidir le cearta fostaíochta agus leis an tionchar a imreoidh aon reachtaíocht nua/leasaithe orthu

I measc na dtionscadal atá idir lámha faoi láthair, tá

  • Comhaontú na Seirbhíse Poiblí
  • Tuairisc maidir le Coigiltí na nÚdarás Áitiúil