An Fhoireann um Fhorbairt

Tá roinnt feidhmchlár a úsáidtear go forleathan in earnáil an Rialtais Áitiúil ceaptha agus curtha i bhfeidhm ag Foireann um Fhorbairt an LGMA lena n-áirítear córais Speansas ar Líne, CheckTheRegister agus Cárta Ceannacháin Mhiondíola. Tá siad freagrach chomh maith as na córais Clár Toghthóirí agus Phleanála.

Tionscadail Aibhsithe:

eReturns

Rinneadh an córas eReturns a d’fhorbair an LGMA i dtosach mar Thrádstóras Bunachar Sonraí i gcomhair sonraí comhroinnte ar fud Earnáil an Rialtais Áitiúil, a uasghrádú le gairid go dtí Microsoft SQL Server 2008. Úsáideann rannóga lárnacha Data Cubes, a cruthaíodh ó chomhtháthú le hilchórais ghnó údaráis áitiúil, ar bhonn bliantúil chun dearcthaí staitistiúla ar ghníomhaíocht rialtais áitiúil maidir le deaiseanna, tuairisciú agus Táscairí a chruthú.

Clár

Úsáidtear an feidhmchlár seo i ngach láithreán chun bunachar sonraí toghthóirí atá i dteideal vótáil i dtoghchán ar bith a choinneáil. Is féidir Clár Toghthóirí a ghiniúint leis ar bhonn bliantúil agus éascaíonn sé an próiseas um éilimh Chúirte agus táirgeadh Táirgí Vótála srl.

CheckTheRegister

Feidhmchlár ar líne is ea é seo a chuireann ar chumas bhaill an phobail seiceáil an bhfuil siad cláraithe mar is cuí ar Chlár na dToghthóirí. Bíonn gach Údarás Áitiúil air ar bhonn leanúnach. Chun an Clár a Sheiceáil cliceáil Anseo

Pleanáil

Is é iPlan an feidhmchlár pleanála maidir le bainistíocht an phróisis phleanála in údaráis áitiúla.

LVPC

Tacaíonn an córas LVPC leis an riarachán maidir le gníomhaíocht ceannacháin ar na Cártaí Ceannacháin Mhiondíola. Cuireadh sé i láthair na sonraí um leithdháileadh agus postáil an GL07 go réidh isteach in FMS Agresso. Tá leagan 3.3 ar fáil anois ina dtairgtear roinnt feabhsuithe m.sh. ceannacháin bhreosla a thaifeadadh, sonraí caiteachais achomair a phostáil chuig cuntais soláthraithe agus tuilleadh athruithe ar an gcomhéadan chun feabhas a chur ar an bhfeidhmiúlacht deiridh.