Ailtireacht

Tionscadail Aibhsithe:

Néalphleanáil

Ba é an LGMA a d’fhorbair an Feidhmchlár Néalphleanála i dtosach, i gcomhair le Microsoft, mar threoirthionscadal luath de chuid Microsoft Azure. Forbraíodh an feidhmchlár Néalríomhaireachta chun sonraí feidhmchláir phleanála a thabhairt go dtí áit lárnach, áit ina bhféadfadh an pobal féachaint ar shonraí ilchontaetha, léarscáiliú agus íomhánna scanta ar mhodh sábháilte agus láidir. Nuair a bhí an treoirthionscadal tugtha chun críche ghlac an LGMA an feidhmchlár agus chuir siad i gcrích é le haghaidh timpeallacht nár bhain le néalríomhaireacht, óstáilte.

Inlíonta agus Eislíonta

Tá Microsoft Sharepoint á úsáid ag an LGMA le roinnt blianta chun cineálacha caighdeánacha cur chuige a fhorbairt maidir le doiciméid agus feidhmchláir le haghaidh an Inlíon agus na nEislíonta ar fud an Rialtais Áitiúil. Le déanaí i ngeall ar thaighde tá feidhmchláir Inlín amhail Expenses á n-úsáid in áiteanna eile chomh maith le hearnáil an Rialtais Áitiúil, agus tá na feidhmchláir anois neamhspleách ó Bhrabhsálaithe d’fhonn bheith neamhspleách ó chóras oibrithe, ag cloí le XML Oscailte agus Sonraí Oscailte.
 

An tInlíon Cineálach

Tá an tInlíon Cineálach déanta suas de roinnt feidhmchlár a úsáideann na hÚdaráis Áitiúla lena n-áirítear:
Speansais – úsáidtear an feidhmchlár seo go forleathan chun caiteachas taistil agus liúntais do bhaill foirne a ríomh agus a thaifeadadh. Déantar íocaíochtaí iarbhír an chaiteachais trí Agresso. Tugtar Cód Mórleabhair i leith an chaiteachais uile a éilítear agus éascaíonn sé sin nuashonrú an bhuiséid laistigh de Agresso. Rinneadh an feidhmchlár a nascadh le hAcmhainní Daonna Core anois chomh maith chun dúbláil a sheachaint i dtaifeadadh agus i gcothabháil shonraí na bhfostaithe.
Leabhar Teileafóin – Soláthraíonn an feidhmchlár seo rochtain éasca ar uimhir teileafóin agus seoladh ríomhphoist fostaithe. Is féidir rochtain a fháil ar Shonraí Foirne neamhphearsanta chomh maith tríd an bhfeidhmhchlár seo. Áirítear orthu sin Rannóg, Teideal Poist, Suíomh/Oifig, Fostaí Ionaid srl.
Cruinnithe – Cumasaíonn an feidhmchlár seo maoirseacht éasca ar shonraí gach cruinnithe a chuirtear in áirithe i gcomhair dáta roghnaithe. Cuirtear an cruinniú in áirithe trí chomhéadan Microsoft Office Outlook ansin.

An tEislíon

Úsáideann roinnt údarás áitiúil agus gníomhaireachtaí rialtais lárnaigh an tseirbhís seo atá bunaithe ar Microsoft SharePoint mar láithreán Gréasáin poiblí nó chun críche comhoibrithe. Cuireann sé ar chumas úsáideoirí comhoibriú ar dhoiciméid, ar phlé, ar thascanna srl. i dtimpeallacht shábháilte.